گوشی ایمنی و انواع آن

By |۱۳۹۸/۲/۴ ۱۸:۲۱:۱۸اردیبهشت ۷ام, ۱۳۹۸|ایمنی|بدون ديدگاه

گوشی ایمنی و انواع آن کارگرانی که در یک محیط مشغول به کار هستند در معرض سروصدا ی محیط قرار دارند از این رو اداره ی ایمنی و سلامت شغلی  (OSHA)تامین حفاظت شنوایی کارگران را در محیط کار ضروری می داند. کارفرمایان می تواند به کمک راهنمایی های زیر که توسط اداره ی  OSHA  ارائه [...]