ایمنی در مقابل گرما زدگی

By |۱۳۹۸/۲/۲۳ ۲۳:۰۰:۲۱اردیبهشت ۲۴ام, ۱۳۹۸|ایمنی|بدون ديدگاه

ایمنی در مقابل گرما زدگی استرس گرمایی می تواند عواقب بسیار جدی داشته باشد کار کردن در بیرون و در هوای گرم و شرجی می تواند موجب استرس گرمایی شود. وضعیتی که بدن انسان بیش از میزانی که می تواند گرما تحمل کند، گرما تولید شود. که در نتیجه ی آن استرس گرمایی در فرد [...]