چشم گربه ای | چشم گربه ای ترافیکی

By |۱۳۹۶/۱۲/۷ ۱۷:۴۲:۵۷بهمن ۲۰ام, ۱۳۹۶|آتش نشانی|بدون ديدگاه

چشم گربه ای | چشم گربه ای ترافیکی در میان تجهیزات ترافیکی، مجموعه ای از تجهیزات فارغ از پیشرفت تکنولوژی، بر پایه ی هوشمندی متخصصان و طراحان و قوانین فیزیک ساخته و طراحی شده اند. استفاده از قوانین انعکاس نور، مواد اولیه ی مقاوم و کنش های فیزیکی. چشم گربه ای ترافیکی نمونه ای عالی از این [...]