ایمنی در برابر مواد و سموم شیمیایی

By |۱۳۹۸/۲/۴ ۱۸:۵۴:۴۰اردیبهشت ۸ام, ۱۳۹۸|ایمنی|بدون ديدگاه

ایمنی در برابر مواد و سموم شیمیایی نکات کلیدی: 1. در نزدیکی مواد و سموم شیمایی، از خوردن و آشامیدن خودداری کنید. 2. در صورت مواجهه شدن با علام هشدار دهنده در یک محل، به سرعت از محل دور شوید. 3. سم های افت کش مواد شیمیایی هستند که برای از بین برد آفت در [...]