توضیحات

تبر نجات پاراتک – Paratech Titan Crash Axe

بهترین گزینه جهت عملیات امداد و نجات در تصادفات، برش بدنه خودرو و رهایی مصدوم