فیلتر و کارتریج ماسک

 • فروش فیلتر Spasciani هشت حالته

  • وزن فیلتر : تقریباً 460 گرم

  این یک محصول ویژه و فوق العادست

   
 • فروش فیلتر چهار حالته A2B2E2R2

  • جنس بدنه فیلتر : پلی پروپیلین
  • فیلتر گازی کلاس 2 طبق استاندارد EN 14387:2004 +A1 : 2008
  • نوع فیلتر ها: ذغال فعال و فیلتر کاغذی
  • شرایط نگه داری : دما بین _20 ˚C تا +50˚C و در رطوبت RH<80%
  • وزن: 264 گرم

  این یک محصول ویژه و فوق العادست

   
 • فروش فیلتر 5 حالته A2B2E2K2P3 R

  • وزن فیلتر : تقریباً 312 گرم

  این یک محصول ویژه و فوق العادست

   
 • فیلتر دو حالته اسپاسیانی
  • وزن فیلتر : تقریباً 220 گرم

  این یک محصول ویژه و فوق العادست

   
 • فروش فیلتر ماسک شیمیایی 3 حالته A2B2P3R برند Spasciani

  • برند : Spasciani
  • جنس بدنه فیلتر : پلی پروپیلین 
  • نوع فیلتر ها : ذغال فعال و فیلتر کاغذی
  • شرایط نگه داری : دما بین _20 ˚C تا +50˚C و در رطوبت RH<80%
  • وزن : 250 گرم
  • مطابق استاندارد : EN 14387:2004 +A1:2008

  این یک محصول ویژه و فوق العادست

   
 • فروش فیلتر شش حالته Xplore RD40 Drager

  • برند : دراگر_Drager

  این یک محصول ویژه و فوق العادست

   
 • فروش فیلتر Spasciani شش حالته

  • برند : Spasciani

  این یک محصول ویژه و فوق العادست

   
 • فروش فیلتر تنفسی شیمیایی باند زرد 3M 6003

  • برند : تری ام 3M 

  این یک محصول ویژه و فوق العادست

   
 • خرید فیلتر تنفسی شیمیایی باند مشکی 3M 6001

  • برند : تری ام 3M

  این یک محصول ویژه و فوق العادست

   
Go to Top