کفش کار

کفش ایمنی یا کفش کار ، کفشی است که برای استفاده در محیط های کار ساخته می شوند .

کفش کار یکی از ضروریات برای رعایت ایمنی در کار است .

پرکاربردترین آن مجهز به ذرهی فولادی در جلوی کفش که از آسیب دیدگی و قطع احتمالی انگشتان پا در موقع افتادن اجسام سنگین جلوگیری می کند .

زیبایی و ظاهر کفش ایمنی نیز بایستس به شکلی باشد که فرد بدون اجبار از کفش ایمنی استفاده کند .

پا قلب دوم انسان است پس برای محفاظت از آن باید کفش استاندارد و ایمنی بپوشیم.

از ویژگی های کفش ایمنی عدم لغزش و محافظت در برابر سقوط اجسام سنگین می باشد .