گوشی ایمنی و انواع آن

کارگرانی که در یک محیط مشغول به کار هستند در معرض سروصدا ی محیط قرار دارند از این رو اداره ی ایمنی و سلامت شغلی  (OSHA)تامین حفاظت شنوایی کارگران را در محیط کار ضروری می داند.

کارفرمایان می تواند به کمک راهنمایی های زیر که توسط اداره ی  OSHA  ارائه شده برای انتخاب مناسب محافظ گوش کارکنان خود اقدام کنند.

 

در هنگام انتخاب محافظ گوش مناسب، باید به چندین پارامتر توجه کرد از جمله:
  • سهولت و راحتی در زمان گفتگو و شنیدن صدا
  • سهولت در استفاده
  •  میزان کاهش صدای محیط و رعایت بهداشت

طبق توصیه ی اداره ی ایمنی و سلامت شغلی، نباید از هدفون و سمعک به جای محافظ گوش استفاده کرد

 

محافظ گوش انواع مختلفی دارند و هر نوع از این طرح ها امکانات و مزایای خود را دارند.

در زیر به چند مورد اشاره می شود .

 

که خاصیت ارتجاعی دارد. این نوع از محافظ می توانند با تغییرحجم و اندازه ی خود داخل مجرای هر گوشی قرا بگیرد.

ایرپلاگ با قالب گوش دلخواه این امکان را به فرد می دهد که با توجه به اندازه ی قالب گوش خود، ایرپلاگ خود را داشته باشد.

 

انتخاب نوع محافظ گوش بسیار مهم است، اما از طرفی اندازه و شیوه ی استفاده ی صحیح آن نیز اهمیت دارد.

یکی دیگر از نکاتی که حائز اهمیت است، راحتی می باشد.

 با تهیه و استفاده از ایر پلاگز و صداگیر مناسب و راحت، از شنوایی کارگران خود مراقبت و محافظت کنید و مانع از بروز ناشنوایی موقت و دائمی در سر کار شوید.