کلاه ایمنی | حفاظت از سر

کلاه ایمنی وسیله ای محافظتی است که برای جلوگیری از صدمه رسیدن به سر استفاده می شود .

کلاه ایمنی از مهم ترین لوازم ایمنی انفرادی است که عددم استفاده از آن می تواند خطرات جبران ناپذیر را به وجود آورد .

استفاده از آن حین کار علاوه بر اینکه از وارد شدن ضربه های مکانیکی به ناحیه سر جلوگیری می کند بلکه قادر است سر را در مقابل

برخورد با ولتاژهای متفاوت حفظ نماید .