کنترل ترافیک در عملیات اجرایی راهسازی :

در این مقاله به کنترل ترافیک در حین عملیات اجرایی و ابزار مورد احتیاج جهت کنترل ترافیک در محدوده ی عملیات اجرایی راهسازی خواهیم پرداخت .

عرض جاده ها

وقتی عرض غیر مسدود سواره رو از ۶٫۵۰ متر برای یک جاده دو طرفه کمتر باشد ،  ممکن است برای وسایل نقلیه سنگین و اتوبوسها ایجاد مشکل نماید . راه های با  عرض سواره  رو   کمتر از ۵٫۵   متر برای کارهای راهسازی و راهداری خیلی کم می باشد ، در این صورت باید از مخروط های ایمنی برای ایجاد یک عرض عبور به میزان ۳٫۵۶ متر استفاده نموده و از روشهای کنترل ترافیک برای عبور وسایل نقلیه به صورت یک طرفه استفاده گردد .

حداقل عرض لازم برای عبور ترافیک به صورت یک طرفه ۳٫۲۵ مترمی باشد  .در جاهایی که فقط وسایل نقلیه سبک عبور می کنند ، ممکن است این عرض تا۲٫۷۵ متر کاهش یابد . در راههای درون شهری کاهش عرض عبور تا مقدار فوق برای دوچرخه سواران ایجاد مشکل خواهد کرد که باید مورد توجه قرار گیرد .

خط رفت و یا برگشت

منظور از خط رفت و یا برگشت ، ناحیه ای از سواره رو است که دارای محدودیت موقت میباشد و ترافیک ابتدا باید در یک جهت و سپس در جهت دیگر به صورت کنترل شده عبور نماید .

روشهای کنترل ترافیک

در مورد نوع و چگونگی کنترل ترافیک، باتوجه به موارد زیر، ناظر مربوط باید تصمیم گیری نماید .

– چه مقدار از عرض جاده برای عبور استفاده خواهد شد .

– نوع و میزان ترافیک عبوری

– میزان دید رانندگان در محل عملیات اجرایی در کارهای اجرایی که در تماس با گذرگاه راه آهن صورت میگیرد، کنترل ترافیک باید با استفاده از تابلوهای “ایست / آهسته” انجام شود .

کنترل ترافیک به وسیله علایم “ایست / آهسته

حجم ترافیک عبور و مرور را میتوان با استفاده دستی از تابلوهای “ایست / آهسته” به صورت خط رفت و برگشت به طور یک طرفه کنترل نمود .

وقتی که منطقه کاری در مسیر مستقیم بوده و طول محوطه کاری کمتر از ۲۰ متر باشد و ایستگاه علامت “ایست / آهسته” نیز حداقل از فاصله ۱۰۰ متری برای ترافیک عبوری قابل رؤیت باشد ، میتوان فقط از یک تابلوی “ایست / آهسته” در انتها یا وسط استفاده کرد . همچنین ممکن است برای کنترل ترافیک به ارتباط رادیویی دوطرفه نیاز باشد . ضمناً برای ترخیص و عبور وسایل نقلیه در حال حرکت در طول محوطه کاری، باید فرصت لازم داده شود.

کنترل ترافیک به وسیله چراغ راهنمایی

برای کنترل ترافیک به صورت یک طرفه میتوان از چراغ راهنمایی یا علائم حق تقدم عبور استفاده نمود. لذا با میزان توجه رانندگان و اطاعت آنها از  اینگونه علایم، استفاده از این روشها برای کنترل ترافیک در عملیات اجرایی که در راههای بین شهری صورت میگیرد، توصیه نمیشود.

کنترل ترافیک از طریق دیگر علایم

در راههایی که با وجود انجام عملیات اجرایی عرض عبور و مرور آنها برای عبور ترافیک به صورت دوطرفه کفایت می نماید، میتوان از سایر علایم (غیر از علایم ایست / آهسته) برای کنترل ترافیک استفاده نمود.