ماسک جوشکاری

استفاده از وسایل ایمنی در زمان جوشکاری با برق یا گاز، همچون بسیاری از فعالیت‌های دیگر صنعتی موضوعی است که باید رعایت شود .

ماسک جوشکاری مهم‌ترین وسایله‌ای است که حتما در زمان جوشکاری باید مورداستفاده قرار بگیرد تا از چشم‌ها و صورت کاربر در برابر نورهای و گازهای مضر محافظت کند .

صورت و چشم در زمان فعالیت‌های روزانه باید مورد محافظت و توجه ویژه‌ای قرار بگیرد .

به‌خصوص اگر شغل شما ازجمله‌ی مشاغل صنعتی یا نیمه‌صنعتی است ، استفاده از وسایل ایمنی مانند ماسک وعینک کمک بسیار زیادی در محافظت از چشم‌های شما خواهد کرد .

عینک‌هایی که برای استفاده در زمان کار ساخته شده‌اند، شکل‌های گوناگونی دارند .

ماسک جوشکاری

ماسک‌های جوشکاری ، قالبا به صورتی هستند تا کاملا صورت را بپوشانند و بند پلاستیکی هم برای محکم کردن آن روی سر تعبیه‌شده است .

ماسک جوشکاری :

۱- پوشش محافظ لنز                                                                                ۹- صفحه تنظیم پایه کلاه

۲- شیشه محافظ خارجی                                                                       ۱۰- ولوم تنظیم سربند

۳- فیلتراتوماتیک                                                                                     ۱۱- پوش روی سربند

۴- شیشه محافظ داخلی                                                                       ۱۲- پیچ های تنظیم سربند

۵- ولوم تنظیم شدت تاریکی                                                                  ۱۳- صفحه تنظیم نقطه ای استقرارکلاه

۶- مهره ثابت                                                                                          ۱۴- مهره نگه دارنده

۷- صفحه درجات تاریکی کلاه                                                               ۱۵- ولوم تنظیم حساسیت

۸- دکمه تنظیم سربند                                                                            ۱۶- ولوم تنظیم تاخیر

در حالت تنظیم Min (حداقل) :

در این حالت لنز حداقل پس از۰٫۱ ثانیه از حالت تاریک به روشن تغییر میکند که این زمان بستگی به دمای نقطه جوشکاری و شدت تاریکی لنز دارد . این حالت برای جوشکاری های سبک وطول کوتاه مناسب است .

درحالت Max (حداکثر) :

دراین حالت زمان تغییر ازتاریک به روشن به حداکثر۰٫۹ ثانیه می رسد که بستگی دمای نقطه جوشکاری و تنظیم شدت تاریکی لنز دارد . این حالت برای جوشکاری با آمپرهای بالا جهت محافظت از نور شدید مذاب پس از قطع جریان مناسب می باشد .
۵- تنظیم حساسیت :
این مشخصه بوسیله ولوم شماره ۱۵ که درپشت لنز نصب شده قابل تغییر میباشد .
در حالت حداقل (Min) :
 حساسیت در برابر نور به حداقل خود میرسد که این حالت برای جریانهای جوشکاری با آمپر بالا و جوشکاری در محیطهای خیلی روشن زیر نور آفتاب یا لامپ پرنور مناسب می باشد .
در حالت حداکثر (Max) :
 در این حالت حساسیت در برابر نور به حداکثر میرسد . که برای جوشکاریهای سبک با آمپر کم یا جوشکاری در شرایط نور محیطی ضعیف مناسب می باشد .
 (همچنین برای جوشکاری های پیوسته TIG)در صورتی که کلاه ماسک جوش کاری اتوماتیک بهجوش AS-2000F در شرایط نرمال استفاده شود توصیه می شود در حالت نزدیک به حساسیت بالا استفاده شود .
۶- با توجه به تفاوت در اندازه و شکل سراپراتور و نوع قطعه کار و شرایط جوشکاری از یک سر بند قابل تنظیم با دکمه شماره ۸ و صفحه نگه دارنده مرحله ای ۹ برای تنظیم دربهترین زاویه استفاده شده است .
با فشار دادن وچرخاندن دکمه شماره ۱۰ سایز سر بند تغییر می نماید .