وظایف آتش نشان ها

تا به حال شنیده اید که هر کسی فن و یا حرفه ای مخصوص را بلد است. برای مقابله با آتش به نظر شما چه کسی می تواند از پس این کار سخت برآید؟

آتش نشان ها با من و شما هیچ فرقی نمی کنند، یعنی آدم آهنی نیستند که هیچ ضربه ای بر آن ها وارد نشود و صدمه ای نبینند و یا حتی مرگ به

سراغشان نمی آید.

خیر این تفکر اشتباهی است، آنان با فداکاری و تعهد کاری که دارند از پس کارهایی که ما نمی توانیم آن ها را انجام دهیم بر می آیند.

باید دانست که کار آتش نشانان فقط خاموش کردن آتش نیست و خیلی کار دیگر انجام می دهند به عنوان مثال : تازگی ها شنیده ایم که در شهر و یا محل زندگی جانوران وحشی دیده می شوند که افراد اطفاء حریق آن ها را یه محیط زیست و یا باغ وحش همراهی می کنند.

وقتی در بالای یک درخت و یا در یک چاه عمیق شخصی گرفتار می شود، باز هم وظیفه آتش نشانی است که آن ها را نجات دهد و از مرگ و یا صدمه دیدن

آن ها جلوگیری کند.

برای این که ما قدردان آنان باشیم روز هفت مهر ماه هر سال در ایران را روز آتش نشانی نام گذاری کردند.

خیلی از امثال ما با مسائل ایمنی و مقابله با آتش آشنایی ندارند، مثلاً اگر وارد یک مکان شدند و متوجه نشتی گاز و یا پر شدن آن فضا از گاز شدند نباید

چراغی را در آن مکان روشن کرد و اگر این اتفاق بیوفتد منجر به آتش گرفتن آن جا می شود .

و یا وقتی یک جسم در حال آتش گرفتن بود با ساده ترین ابزار و وسایل مثل یک پتو می توان آن را خاموش کرد.

می خواهیم با یکی از خطرناک ترین شغل های دنیا یعنی آتش نشانی که البته به آن اطفاء حریق نیز گفته می شود آشنا شوید.

آتش نشانی به چه معنی است؟

آتش نشانی، تکنیک ها و تجهیزات مورد استفاده برای خاموش کردن آتش سوزی و محدود کردن آسیب های ناشی از آنها است.

آتش نشانی شامل از بین بردن یک یا بیشتر از سه عنصر : احتراق سوخت، گرما، و اکسیژن و یا قطع واکنش های زنجیره ای احتراق ضروری است.

تاریخچه آتش نشانی

امپراتور روم آگوستوس با سازماندهی یک گروه از آتش نشانان در ۲۴ سال قبل از میلاد مسیح تشکیل داد. این گروه برای بررسی و جلوگیری از آتش سوزی

توسعه یافته صورت گرفته بود.

در دوران ما قبل صنعتی بسیاری از مراقبان شهرستان ها با صدای زنگ که نشانه هایی از آتش بود مردم را مطلع می کردند.

قطعه اصلی تجهیزات آتش نشانی در روم باستان و به اوایل عصر مدرن می رسد که به وسیله سطل که درود آن آب وجود داشت با دست به دست کردن آن

برای خاموش کردن آتش اقدام می کردند.

یکی دیگر از ابزار مهم آتش نشانی تبر بود که مورد استفاده برای جلوگیری از گسترش آتش سوزی و همچنین به دهانه که اجازه می دهد گرما و دود برای

فرار از ساختمان در حال سوختن بود قرار می گرفت.

با ایجاد کردن یک قلاب بزرگ طولانی  که با طناب به جلو و پایین ساختمان درست می کردند برای نزدیک شدن راه به آتش مورد استفاده قرار می گرفت.

هنگامی که مواد منفجره در دسترس بود، آنها برای این منظور از آن استفاده می کردند.