لباس کار

به عنوان یكی از وسایل استحفاظی فردی مطرح می‌باشد و كلیه كاركنان باید با لباس کار مناسب محل كارشان در آنجا حضور بعمل آورند.
معمولاً لباس کار به عنوان یك پوشش سراسری تنه، دست و پاها را در مقابل شرایط محیطی حفاظت می‌كند.

ساده ترین شكل لباس کار در دو فرم ظاهری بلوز و شلوار یا کاپشن و شلوار (دو تكه) و نوع یكسره (بیلرسوت) می باشد.

جنس لباس کار از جنس الیاف طبیعی (پلی استر پنبه) و یا درصدی الیاف طبیعی و مصنوعی (فیلامن ویسکوز) و در مواردی تماماً از الیاف شیمیایی و صنعتی تولید می‌شود.

بدیهی است هر چه الیاف بكار رفته شده در پارچه طبیعی ­تر باشد، تبادل حرارتی آن آسانتر و لباس به اصطلاح خنک تر است.

پيش بندهای حفاظتی :‌


پيش بند از جمله تجهیزات ایمنی از بدن در برابر پاشش مواد می ­باشند. جنس پيش بند با توجه به شرايط استفاده از آن جنس نايلونی (پيشگيری از ريزش آب)، چرمی (جهت پيشگيری از ريزش پليسه جوشكاری)، سربی (جهت حفاظت در برابر پرتوهای راديو اكتيو)، پلی وينيل كلرايد (جهت حفاظت از مواد شيميايی) و …… انتخاب می­شود.