سيستم پالايشگر تنفسي (Turbine) :

اين سيستمها براي تامين آسايش شاغلين در هنگام استفاده طولاني از تجهيزات تنفسي فيلتردار که از فيلترهاي پيچي(Screwfilter) بزرگ استفاده مي کنند ساخته شده اند.اين سيستم ها داراي يك پمپ دمنده هوشمند مي باشند كه هواي پالايش شده مورد نياز اپراتور را با هر ميزان نياز تنفسي در طول يك شيفت كاري تامين مينمايند.باطري قابل شارژ تعبيه شده دراين سيستمها مي توانند در يك شيفت كاري حدود ۷ الي ۹ ساعت متوالي يا متناوب تنفس سالم را تسهيل و تامين نمايند .
فيلترهاي مورد استفاده دراين سيستم ها مناسب با نوع آلاينده هاي شيميائي موجود انتخاب خواهند گرديد.

سيستم پالايشگر تنفسي مدل TM1702:

اين سيستم مجهز به ماسك تمام صورت TR2002كه همراه با فيلتر P3براي كار با محصولات آزبستي بسيار مناسب ميباشدوبا استفاده ازساير فيلترهاي شيميايي و ترکيبي براي کليه امور شيميايي و بيولوژيکي در فعاليت هاي صنعتي، پزشکي، تحقيقاتي، کشاورزي و دامپروري کاربرد دارد.
سيستم ياد شده با فيلتر P3پيچي داراي دبي هواي ۱۷۰ ليتر در دقيقه و ۹ ساعت کار مداوم و با فيلتر ترکيبي A2B2P3داراي دبي هواي ۱۳۰ليتر در دقيقه و ۷ ساعت کار مداوم مي باشد.
نيروي محرکه سيستم پالايشگر TM1702باتري پليمري ليتيوم بوده و به کمک يک شارژر مخصوص شارژ شده و براي مدت هاي فوق الاشاره کار خواهد کرد.

سيستم پالايشگر تنفسي مدل TURBIN FU :

با مشخصات ذکر شده در مدل TM 1702 با اين تفاوت که به جاي ماسک تمام صورت TR2002 موجود در آن سيستم ،‌طلق محافظ صورت باايزولاسيون کامل ،‌سبک با قابليت وصل به سيستم TURBINE تعبيه شده است .

سيستم پالايشگر تنفسي مدل TURBIN H :

با مشخصات ذکر شده در مدل TM 1702 با اين تفاوت که به جاي ماسک تمام صورت TR2002 موجود در آن سيستم ،‌سرپوش سبک ساخته شده از TYVEK تيپ “F” با لنز شفاف پلي کربنات تعبيه شده است .