دستکش حفاظتی | دستکش چرمی | دستکش لاستيکی

/دستکش حفاظتی | دستکش چرمی | دستکش لاستيکی
دستکش حفاظتی | دستکش چرمی | دستکش لاستيکی۱۳۹۶/۱۱/۵ ۱۹:۵۲:۴۵

دستکش حفاظتی | دستکش چرمی | دستکش لاستيکی

دستها از ارزشمند ترين اعضا کمکی بدن انسان می باشد که برای حفاظت آنها در مقابل خطرات مثل سوختگی در اثر گرما ، مواد خورنده ، برنده و غيره بايد از دستکش های حفاظتی مناسب استفاده نمود .

بطوريکه ضمن حفاظت از دست ها هيچگونه ناراحتی نيز برای حرکت انگشتان ايجاد نکرده و باعث حساسيت پوست دست نيز می شوند .

کارگرانی که با دستگاه هايی مثل مته يا تراش و غيره که قسمت های گردان دارند و احتمال برخورد دستان کارگر با آنها وجود دارد و دقت عمل کارگر نيز به همراه استفاده از دستکش کم می شود نبايد از دستکش استفاده کنند .

انواع دستکش هايی که کارگران بايد از آنها با توجه به شغلی که دارند استفاده کنند عبارتند از :

دستکش های چرمی برای کار جوشکاری ، کشيدن سيک ، حمل و نقل و غيره .

دستکش های لاستيکی يا جنس مخصوص مشابه عايق الکتريسيته برای برق کاران ، دستکش های لاستيکی يا پلاستيکی برای جا به جا

کردن ظروف اسيد و مواد سمی و تحريک کننده و عفونی سر و کار دارند بايد دارای شرايط زير باشند :

۱)ساق آنها به قدری بلند باشد که بازوها را بپوشاند .

۲) کليه قسمت های آن دارای مقاومت کافی در مقابل مواد سمی و تحريک کننده باشد .

۳)فاقد سوراخ يا پارگی باشد.

اطلاعات تماس :

info@igdmco.com

تلفن: 02166349680

تلفن همراه: 09359300032

فکس: 02189774900

وبسایت: ایمن گستران دانش محور