خودرو آتش نشانی | انواع خودرو آتش نشانی | پمپ آتش نشانی

انواع خودرو آتشنشانی:

خودرو های آتش نشانی  براساس ظرفیت به دو بخش و ۶ گروه تقسیم می شوند.

بخش الف: خودروهای سبک که  شامل دو گروه؛

۱-سواری‌های ستادی

۲- استیشن، ون و وانت

بخش  ب: خودروهای نیمه سنگین و سنگین که  شامل ۴ گروه؛

۱-کامیون های دو محور

۲- کامیون های سه محور

۳- کامیون و تریلرهای سه محور به بالا

۴- خودروهای پشتیبانی و ویژه

 خودروهای آتشنشانی براساس نوع کاربری شامل ۱۰ گروه :

۱-خودروهای ستادی (سواری)

۲- خودروی آمبولانس

۳- خودروی آتشنشانی معمولی

۴- خودروی حامل نردبان

۵- خودروی آتشنشانی فرودگاهی

۶- خودروی آتشنشانی صنعتی

۷- خودروی آتشنشانی جنگل

۸- خودروی نجات و حوادث ویژه

۹- خودروی فرماندهی و هدایت عملیات

۱۰- خودروی پشتیبانی