حفاظت فردی

//حفاظت فردی

حفاظت فردی

حفاظت فردی

شما می توانید از بروز حوادث و مشکلات برای سلامتی خودتان جلوگیری کنید اگر :
برای انجام کار از ابزار مناسب استفاده کنید .
ابزار را طبق دستورالعمل مربوطه به کار ببرید .
کتابچه دستور العمل چگونگی بکار بردن ابزار را مطالعه نمائید .
ابزار صدمه دیده را تعمیر و یا تعویض نمایید .
برای استفاده از ابزار، آموزش لازم و کافی دیده باشید .
از وسایل استحفاظ فردی استفاده کنید .
استفاده از ابزار بطور صحیح .
دستور العمل نگهداری ابزار را بخوانید و دنبال کنید .
ابزار را فقط برای انجام کاری که طراحی شده است بکار ببرید .
برای انجام کار از ابزاری که اندازه آنها مناسب با کار است استفاده کنید .
برای آزمایش تیز بودن ابزار تیز، از یک قطعه چوب استفاده کنید و هرگز از انگشتان دست برای این کار استفاده نکنید .
قبل از بکار گیری ابزار، آنرا از نظر صدمه بازرسی کنید .
بعد از استفاده از ابزار، آنرا تمیز کنید .
وقتی که از ابزار برقی استفاده می کنید ، قطعه کار را روی میز مهار کرده یا محکم به گیره ببندید . اگر امکان بستن آن میسر نبود، حتماَ باید توسط یک نفر گرفته شود .
هنگام کار با ابزار، انگشتری، حلقه، دستبند و سایر وسایل زینتی را از خود دور کنید . زیرا این وسایل ممکن است گیر کنند و موجب صدمه به دست شما خواهند شد.
دستها، موی سر و البسه خود را از لبه تیز و قسمت های گردنده ابزار دور نگه دارید .
اگر از ابزار کلیددار استفاده میکنید بعد از اتمام کار کلید آنرا بردارید .

توسط |۱۳۹۸/۴/۱۳ ۶:۳۵:۲۵تیر ۱۳ام, ۱۳۹۸|ایمنی|بدون ديدگاه

درباره نویسنده :

ثبت ديدگاه

اطلاعات تماس :

info@igdmco.com

تلفن: 02166349680

تلفن همراه: 09359300032

فکس: 02189774900

وبسایت: ایمن گستران دانش محور