تجهیزات آتش نشانی شامل :

حفاظت فردی

حفاظت محيطی

كليه تجهيزات ايمنی ، آتش نشانی ، انواع خودروهای آتش نشانی ، انواع نردبان های هیدرولیکی

همچنین تجهیزات :کفش ایمنی ، لباس کار ، دستکش های صنعتی ، کلاه و محافظ صورت ، کپسول های آتش نشانی ، گوشی های حفاظتی ، عینک های صنعتی ، ماسک ضد گاز و غبار ، کمربند ایمنی ، دوربین های دید در دود می باشد.

ابزارهای امداد و نجات  با توجه به كاربرد آنها ، به دسته های زير تقسيم می شوند:

ابزار ايمنی و هشدار:

لباس ضد گاز با متعلقات، لباس ضد اسيد، لباس كامل ضد اشعه، لباس ضد راديو اكتيو، لباس كار، كلاه ايمني، كفش ايمنی، عينك ايمنی، دستكشهای ايمنی، نقاب ايمنی، نوار ايمنی و خطر، كمربند ايمنی، مخروط شبرنگ، دستكش ضد ولتاژ، جليقه فسفری، انواع ماسك های بخارات مضر، گرد و خاك، آلودگی محيط، گازهای سمی و خطرناك،تابلوهای اعلام خطر، چراغ گردان و چشمك زن، بلند گو دستی، گوشی كم كننده صدا، دستگاه آزمايش گاز محيط، دستگاه آزمايش راديو اكتيو محيط، كابل بر، فيوزكش، ولتاژ متر، قلاب نوك تيز، نوارچسب پهن، گوه، باند قيري، تخته های تثبيت وسايل ناپايدار، ابر بزرگ مستطيلی.

ابزار روشنايي:

چراغ قوه، چراغ هالوژنه، پرژكتور ثابت، پرژكتور دستی، پرژكتور مه شكن، هدلامپ، چراغ روشنايی گازی، پيك نيك، چراغ روشنايی گازی بزرگ.

ابزار آبگيری و آبدهی:

اين دسته از وسايل جهت تخليه يا انتقال آب و مواد مايع ديگر مورد استفاده قرار می گيرند. پمپها، شلنگهای رابط از معمولی تا فشار قوی، اكاتورو تانكرهای آب

 ابزار تعمير سبك:

جعبه ابزار كامل، كابلهای رابط، بكسل طنابی، سيمی و نواری

ابزار اطفاء حريق:

خاموش كننده های دستی، پتوی نسوز، سطل آتش نشانی، انواع سيستم های ثابت اطفاء حريق و اعلام خطر حريق.