ایمنی در برابر مواد و سموم شیمیایی

نکات کلیدی:

۱. در نزدیکی مواد و سموم شیمایی، از خوردن و آشامیدن خودداری کنید.

۲. در صورت مواجهه شدن با علام هشدار دهنده در یک محل، به سرعت از محل دور شوید.

۳. سم های افت کش مواد شیمیایی هستند که برای از بین برد آفت در زمین های کشاورزی از آن استفاده می شود.

۴. مواد و سموم شیمایی را باید از تماس با چشم، دهان، و پوست دور نگه داشت.

۵. از تنفس و استشمام مواد سمی جداً خودداری کنید.

۶. سموم را از مواد خوراکی و شیمیایی دور نگهداری کنید.

۷. همیشه پر چسب روی ماده شیمیایی را مطالعه کنید.

۸. در زمان استفاده از سم یا ماده شیمیایی، از لباس محافظ مناسب استفاده کنید.

۹. پس از استفاده و کار با سموم آفت کش یا ماده ی شیمیایی دیگر، دستان خود را با آب و صابون به خوبی بشویید.

۱۰. در صورت هر گونه سر درد و گیجی، محل را به سرعت ترک کنید.

 

بایدها و نبایدها:

  1. دستان و صورت خود را پیش از خوردن و آشامیدن و حتی جویدن آدامس به خوبی بشویید.
  2. هرگز به لباس آلوده به مواد سمی دست نزنید و آنها را به منزل نبرید.